Báo chí lo ngại quyền lực của Facebook

Báo chí lo ngại quyền lực của Facebook

Các biên tập viên của một số trang web lớn, như Gawker, Vice và Mashable, nhận thấy những đường link các bài viết mà họ đăng trên Facebook đã biến mất. Lưu lượng vào website của họ giảm đột ngột. Vào những giờ đầu tiên của ngày 1/5, các biên tập viên của một số

Xem thêm
Trang 4 trên 512345