Vì sao chúng ta dùng Facebook

Vì sao chúng ta dùng Facebook

Mỗi lần bật máy tính, điện thoại, truy cập Facebook đã trở thành việc làm đầu tiên của gần như tất cả mọi người. Có bao giờ bạn tự hỏi, vì sao chúng ta lại dùng Facebook hay chưa? Việc mọi người vào Facebook, xem cập nhật trạng thái, bình luận, “like” hay “share” gì

Xem thêm