Ai điều khiển bảng tin Facebook của bạn?

Ai điều khiển bảng tin Facebook của bạn?

Đó từng là nhiệm vụ của các chuyên gia từ Facebook, nhưng người dùng ngày càng chủ động hơn nhờ vào sự thay đổi các thuật toán của mạng xã hội này. Công thức bí mật của Facebook   Mỗi khi bạn mở Facebook, thuật toán tự động sẽ hoạt động. Nó quét và thu

Xem thêm